Ιπποδρομιακές ειδήσεις σε τίτλους:

Προκηρύχθηκε o νέος διαγωνισμός από το ΤΑΙΠΕΔ. Σε μία φάση θα διεξαχθεί η διαγωνιστική διαδικασία, στις 19 Σεπτεμβρίου η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών από τους ενδιαφερόμενους. Στη δημοσιότητα και η πρόσκληση υποβολής προσφοράς από το ΤΑΙΠΕΔ - Απαλείφθηκε ο όρος που προέβλεπε συγκεκριμένο αριθμό πραγματοποιηθεισών ιπποδρομιών ως κριτήριο για την επιλογή του υποψήφιου επενδυτή. Αντί για πλήθος ιπποδρομιών, τώρα απαιτείται συνολικός τζίρος τριετίας γύρω από τυχερά παιχνίδια. Στα 200 εκατομμύρια ευρώ το «όριο» του νέου κριτηρίου - «Ιπποδρομίες», ο Ελληνικός ιστοχώρος των ιπποδρομιών, http://ippodromiaka-nea.blogspot.gr/ - email επικοινωνίας: ippodromies@yahoo.gr

Τελευταία δημοσιεύματα

Οι «Ιπποδρομίες» στο Facebook

Αρχείο δημοσιευμάτων «Ιπποδρομιών»