Ιπποδρομιακές ειδήσεις σε τίτλους:

«Ιπποδρομίες», ο Ελληνικός ιστοχώρος των ιπποδρομιών, http://ippodromiaka-nea.blogspot.gr/ - email επικοινωνίας: ippodromies@yahoo.gr

Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ (17-03-2011)

17 Μαρτίου 2011

17/3/2011
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 17.3. 2011

Επί του αναφερομένου στο από 16/3/2011 αίτημα της ΕΠΔΙ, η ΕΙ σε έκτακτη συνεδρίασή της μετά την ενημέρωση από τους υπευθύνους υπηρεσιακούς παράγοντες των εγγραφών, ότι δεν συμπληρώθηκε το ελάχιστο των έξι (6) ιπποδρομιών που απαιτείται για την τέλεση μιας ιπποδρομιακής συγκέντρωσης, απεφάσισε ότι η αιτούμενη από την ΕΠΔΙ διαδικασία συμπληρωματικής εγγραφής ίππων δεν είναι η προβλεπόμενη και η σύμφωνη με τις ισχύουσες Γενικές Διατάξεις και συνεπώς απορρίπτει το εν λόγω αίτημα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ
N.KANEΛΛΟΠΟΥΛΟΣ –Κ. ΚΟΝΤΟΣ-Ι.ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Σημ. «Ιπποδρομιών»: Δεν καταλαβαίνουμε γιατί χάνονται πλέον Ελληνικές ιπποδρομίες. Έστω και μία διαδρομή να συμπληρώνεται επιτυχώς δεν πρέπει επ’ ουδενί να χάνεται, τώρα μάλιστα που υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης του προγράμματος με κούρσες από το εξωτερικό.

«Ιπποδρομίες»

Ιπποδρομίες Α.Ε. - επίσημη ιστοσελίδα

ImagesTime.com - Free Images Hosting

Ο καιρός ΤΩΡΑ (Μαρκόπουλο)

Οι «Ιπποδρομίες» στο YouTube

ImagesTime.com - Free Images Hosting

Οι «Ιπποδρομίες» στο Facebook

Αρχείο δημοσιευμάτων «Ιπποδρομιών»