Ιπποδρομιακές ειδήσεις σε τίτλους:

«Ιπποδρομίες», ο Ελληνικός ιστοχώρος των ιπποδρομιών, http://ippodromiaka-nea.blogspot.gr/ - email επικοινωνίας: ippodromies@yahoo.gr

Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

Έρευνα κοινής γνώμης: Ολοκληρώθηκε η δημοσκόπηση των «Ιπποδρομιών»

Αναλυτική παρουσίαση της ταυτότητας έρευνας και των διαδικασιών που έλαβαν χώρα στην σφυγμομέτρηση της ιπποδρομιακής κοινής γνώμης
 
Αγαπητοί φίλοι των «Ιπποδρομιών»,

Η έρευνα της κοινής γνώμης που διεξήγαγαν οι «Ιπποδρομίες» για εκατό συνολικά ημέρες ολοκληρώθηκε. Η συμμετοχή σας ήταν απολύτως απαραίτητη προκειμένου να μπορέσουμε να «ανιχνεύσουμε» ορισμένα χρήσιμα – και κρίσιμα – στοιχεία που μπορούν (και πρέπει) να αποτελέσουν αφορμή για δράσεις, τόσο από την νέα στοιχηματική εταιρία (Ιπποδρομίες Α.Ε.) όσο και από τους Ιπποδρομιακούς θεσμικούς Φορείς. 

Αφού σας ευχαριστήσουμε θερμότατα όλους όσοι με την ψήφο σας συμμετείχατε ενεργά στο κάλεσμά μας, να σας ενημερώσουμε πως τα ευρήματα της δημοσκόπησης θα προωθηθούν σε όλους τους καθ’ ύλην αρμόδιους Φορείς μαζί με μία συνοδευτική επιστολή, προκειμένου να καταστούν κοινωνοί των απόψεων των φιλίππων και να τους παράσχουμε με αυτόν τον τρόπο «πολύτιμα εργαλεία δράσης» για τον υγιή σχεδιασμό της «επόμενης ημέρας» των Ελληνικών Ιπποδρομιών. 

Για να περάσουμε τώρα στα της έρευνας, ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με όλα τα τεχνικά και ποιοτικά στοιχεία (ταυτότητα της έρευνας), προκειμένου να γίνει σε όλους γνωστό με ποιες ακριβώς διαδικασίες διεξήχθη και ολοκληρώθηκε η δημοσκόπηση και με ποιον τρόπο προκύπτουν τα ευρήματα αυτής. 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 19-11-2015 έως 28-2-2016.


Τύπος έρευνας: Έρευνα με προσωπικές απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο αναρτημένο στο Διαδίκτυο, απευθυνόμενη στους επισκέπτες της ιπποδρομιακής ιστοσελίδας «Ιπποδρομίες» (http://www.ippodromiaka-nea.blogspot.gr/). Η απάντηση του ερωτηματολογίου έλαβε χώρα σε έναν ειδικά διαμορφωμένο ιστότοπο για τον σκοπό αυτό (http://www.racing-greece.blogspot.gr/2015/11/blog-post.html).

Μέγεθος δείγματος και περιοχή έρευνας: Κατά προσέγγιση(*) 154 – 165 συμμετέχοντες σε πανελλαδική κλίμακα(**). 

Δειγματοληπτική τεχνική: Συλλογή των απαντήσεων μέσω ειδικών φορμών στο Διαδίκτυο που επιτρέπουν την πλήρη ανωνυμία των συμμετεχόντων, με πρόνοια – εκ της κατασκευής της πλατφόρμας πάνω στην οποία διεξήχθη η έρευνα – της αποφυγής «διπλής ψήφου» (αποκλείονται εκ των προτέρων απαντήσεις που προέρχονται από την ίδια ip). Δεν υπήρξε κάποιο δειγματοληπτικό πλαίσιο (πχ ονομαστικοί κατάλογοι) δεδομένου ότι η συμμετοχή στην έρευνα είναι προαιρετική και ως εκ τούτου εθελοντική και ανώνυμη. 

Συλλογή στοιχείων: Αυτόματη συλλογή στοιχείων μέσω ειδικών φορμών στο Διαδίκτυο. Η δυνατότητα συμμετοχής παρέχεται 24 ώρες το 24ωρο για όλο το διάστημα που διεξάγεται η έρευνα, ενώ η ψήφοι καταχωρούνται άμεσα, με την επιλογή των απαντήσεων από τους συμμετέχοντες, στους οποίους παρέχεται η δυνατότητα (σε κάθε περίπτωση πριν από την ολοκλήρωση της έρευνας) αλλαγής της απάντησής τους σε ένα ή περισσότερα ερωτήματα. 

Επεξεργασία δεδομένων: Αυτόματη επεξεργασία μέσω των ειδικών φορμών, αμέσως μετά από την καταχώρηση της κάθε ψήφου. Τα συνολικά αποτελέσματα αποτυπώνονται με δύο αριθμούς: ο πρώτος αναφέρεται στο συνολικό πλήθος ψήφων (προτιμήσεων) που έλαβε η κάθε επιλογή από τους συμμετέχοντες και ο δεύτερος το ποσοστό της κάθε προτίμησης επί του συνόλου των απαντήσεων σε κάθε ερώτημα. 

Σημειώσεις:
*Επειδή εμφανίστηκε «ανισοκατανομή» σχετικά με την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της έρευνας (ορισμένοι από τους συμμετέχοντες στην έρευνα επέλεξαν είτε να απαντήσουν σε κάποια εκ των ερωτημάτων ή ακόμα και σε ένα εξ αυτών), ελέγχοντας σε καθημερινή βάση τη διαμόρφωση και εξέλιξη των αποτελεσμάτων, εκτιμούμε – κατά προσέγγιση και με κάθε επιφύλαξη – πως ο συνολικός αριθμός των φιλίππων που έλαβαν τελικά μέρος στην έρευνα των «Ιπποδρομιών» πρέπει στατιστικά να κυμαίνεται μεταξύ 154 και 165. Να σημειωθεί πως οι περισσότερες συμμετοχές που συγκέντρωσε ερώτημα της έρευνας ανήλθαν σε 154, ενώ σε μερικά από τα ερωτήματα παρείχετο και η δυνατότητα επιλογής πολλαπλών απαντήσεων. 

**Δεν μας δίνεται η δυνατότητα από το πρόγραμμα να ελέγξουμε (μέσω ips, δεδομένου ότι σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζεται πλήρως η ανωνυμία των συμμετεχόντων) αν η έρευνα κάλυψε όλη την Ελληνική Επικράτεια ή ένα μέρος αυτής, μπορούμε όμως να υποθέσουμε βάσιμα πως το μεγαλύτερο τμήμα της «εκπροσωπείται», εκτιμώντας από τη «γεωγραφική διαστρωμάτωση» των επισκεπτών της ιπποδρομιακής ιστοσελίδας «Ιπποδρομίες» (όπως αυτή προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία των Google Analytics). 

Θα ακολουθήσουν σύντομα όλα τα ευρήματα της έρευνας μαζί με σύντομο σχολιασμό. 

«Ιπποδρομίες»

Ιπποδρομίες Α.Ε. - επίσημη ιστοσελίδα

ImagesTime.com - Free Images Hosting

Ο καιρός ΤΩΡΑ (Μαρκόπουλο)

Οι «Ιπποδρομίες» στο YouTube

ImagesTime.com - Free Images Hosting

Οι «Ιπποδρομίες» στο Facebook

Αρχείο δημοσιευμάτων «Ιπποδρομιών»