Ιπποδρομιακές ειδήσεις σε τίτλους:

«Ιπποδρομίες», ο Ελληνικός ιστοχώρος των ιπποδρομιών, http://ippodromiaka-nea.blogspot.gr/ - email επικοινωνίας: ippodromies@yahoo.gr

Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011


ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 11-03-2011

 
Κατάσταση στίβου: Ελαφρά λασπώδης
Ελλανοδίκες της ημέρας:  
α) Χ. ΜΕΛΙΣΣΑΚΗΣ β) Π. ΣΠΑΣΣΩΦ γ) Κ. ΤΖΑΜΑΡΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΙΠΠΟΔΡ. : 103 (1η)
ΣΥΜΒΑΝΤΑ :
-Ο ίππος ΣΑΜΣΤΑΡ ξεκίνησε με μικρή καθυστέρηση.
-Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΜΠΕΡΔΕΨΙΑΡΗΣ, παρά τις προσπάθειες του αναβάτη του κινήθηκε στην εξωτερική και ήλθε σε επαφή με τον εξωτερικά του αναπτυσσόμενο ίππο ΔΙΚΑΙΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ, με αποτέλεσμα να δυσχερανθεί η ανάπτυξη του πρώτου.

ΑΡΙΘΜ. ΙΠΠΟΔΡ. : 104 (2η)
ΣΥΜΒΑΝΤΑ :
-Ο ίππος ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣ ΓΟΥΕΪ διεγράφη.
-Ο ίππος ΜΠΟΝΤΑΤΖ ξεκίνησε και αναπτύχθηκε διστακτικά.
-Ο ίππος ΑΟΥΡΙΤΑ ξεκίνησε με αναπήδημα.

ΑΡΙΘΜ. ΙΠΠΟΔΡ. : 105 (3η)
ΣΥΜΒΑΝΤΑ :
-Ο ίππος ΞΑΝΘΕΙΑ ξεκίνησε με μικρή καθυστέρηση και κινήθηκε στην εξωτερική.
-Στο ύψος των 1.000μ. ο αναβάτης Νικολάου επέτρεψε στον ίππο του ΕΞΕΑΡΤΙ να κινηθεί στην εσωτερική, χωρίς να έχει την απαιτούμενη απόσταση των 2 μηκών, με αποτέλεσμα να δυσχερανθεί η ανάπτυξη των εσωτερικά του αναπτυσσόμενων ίππων ΤΣΕΛΣΙ ΛΕΪΤΛΙ και ΟΥΙΣΚ. Για το λόγο αυτό ο ανωτέρω αναβάτης τιμωρείται με αποκλεισμό μίας (1) ιπποδρομιακής ημέρας και του επιβάλλεται πρόστιμο εκατόν πενήντα ευρώ (€150).
-Ο ίππος ΤΣΕΛΣΙ ΛΕΪΤΛΙ επέστρεψε με τραύμα πρόσθιας αριστερής στεφάνης.

ΑΡΙΘΜ. ΙΠΠΟΔΡ. : 106 (4η)
ΣΥΜΒΑΝΤΑ :
-Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης οι ίπποι ΙΣΤΑΡ και ΣΠΙΡΙΤΕΝΤ ΛΕΪΝΤΥ συνέκλιναν και ήλθαν σε επαφή με αποτέλεσμα ο πρώτος να ανακόψει και να χάσει έδαφος.
-Στο ύψος των 900μ. ο ίππος ΚΡΟΣΑΛΙΝΑ κινήθηκε ελαφρά στην εσωτερική και πίεσε σε αυτήν τους εσωτερικά του αναπτυσσόμενους ίππους ΣΠΙΡΙΤΕΝΤ ΛΕΪΝΤΥ και ΝΤΑΧΙΡΑ, οι οποίοι με την σειρά τους έκλιναν στην εσωτερική, με αποτέλεσμα ο ίππος ΒΗΡΥΤΟΣ να δυσχερανθεί και να ανακόψει. Στη συνέχεια στο ύψος των 350μ. ο πρώτος (ΚΡΟΣΑΛΙΝΑ) υπό την χρήση δεξιού μαστιγίου από τον αναβάτη του κινήθηκε στην εξωτερική και δυσχέρανε την ανάπτυξη του εξωτερικά του αναπτυσσόμενου ίππου ΙΣΤΑΡ ο οποίος ανέκοψε. Για τα ανωτέρω τιμωρείται με αποκλεισμό τριών (3) ιπποδρομιακών ημερών ο αναβάτης Γ. Μερσινιάς που ίππευε τον ίππο ΚΡΟΣΑΛΙΝΑ.
-Γίνεται σύσταση στον αναβάτη Μαστοράκη που ίππευε τον ίππο ΑΣΠΙΔΑ να καταβάλλει προσπάθεια να τηρεί την γραμμή του στην τελική ευθεία.

ΑΡΙΘΜ. ΙΠΠΟΔΡ. : 107 (5η)
ΣΥΜΒΑΝΤΑ :
-Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΖΙΛΜΠΕΡΤΟ κινήθηκε στην εσωτερική.
-Ο ίππος ΓΚΟΥΝΤΕΡΙΑΝ δυσφορούσε και δεν αναπτυσσόταν κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Ο προπονητής Μιχ. Ιωαννίδης δεσμεύθηκε να επανεγγράψει τον ανωτέρω ίππο μετά από εύλογο χρονικό διάστημα.

ΑΡΙΘΜ. ΙΠΠΟΔΡ. : 108 (6η)
ΣΥΜΒΑΝΤΑ :
-Ο ίππος ΜΠΟΖΕ ξεκίνησε διστακτικά.

ΑΡΙΘΜ. ΙΠΠΟΔΡ. : 109 (7η)
ΣΥΜΒΑΝΤΑ :
-Ο ίππος ΓΚΑΣΠΑΡ ξεκίνησε “άτσαλα” με αποτέλεσμα ο αναβάτης του να χάσει στιγμιαία την ισορροπία του.

ΑΡΙΘΜ. ΙΠΠΟΔΡ. : 110 (8η)
ΣΥΜΒΑΝΤΑ :
-Την στιγμή που ο Αφέτης έδινε την εκκίνηση ο ίππος ΜΟΥΒΙΝΓΚ ΑΪΣ παραβίασε την πόρτα, με αποτέλεσμα να γίνει ανάκληση της ιπποδρομίας.
-Επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα ευρώ (€50) στον προπονητή Μιχ. Ιωαννίδη διότι παρέλειψε να προσκομίσει τα χρώματα του ιδιοκτήτη και ο ίππος ΣΟΤΟ ΛΟΤΙ διαγωνίσθηκε με χρώματα λευκά.
-Αμέσως μετά την εκκίνηση οι ίπποι ΝΑΖΙΑΡΑ και ΜΟΥΒΙΝΓΚ ΑΪΣ συνέκλιναν και ήλθαν σε επαφή.

ΑΡΙΘΜ. ΙΠΠΟΔΡ. : 111 (9η)
ΣΥΜΒΑΝΤΑ :
-Γίνεται σύσταση στον αναβάτη Χαλιάσο που ίππευε τον ίππο ΜΙΣΤΕΡ ΛΑΖΑΡΟΣ να καταβάλλει προσπάθεια να τηρεί την γραμμή του στα πρώτα μέτρα της διαδρομής.
-Για τεχνικούς λόγους λήφθηκαν ούρα από τον ίππο ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ.
-Στους παρακάτω αναβάτες έγινε αλκοτέστ που απέβη αρνητικό: Τσιριγώτης, Ξυνός, Μαστοράκης, Χάλαρης, Γ. Μερσινιάς, Νικολάου, Π. Κεράτσας, Χαλιάσος και Λαζαρίδης.

ΑΡΙΘΜ. ΙΠΠΟΔΡ. : 112 (10η)
ΣΥΜΒΑΝΤΑ :
-Στο ύψος των 550μ. περίπου ο αναβάτης Μαστοράκης επέτρεψε στον ίππο του ΝΤΑΝΣΚΙ να κινηθεί στην εξωτερική, να έλθει σε επαφή με τον εξωτερικά του αναπτυσσόμενο ίππο ΣΕΛΕΜΠΡΕΪΣΟΝ ΣΟΝΓΚ ο οποίος με την σειρά του ήλθε σε επαφή με τον ίππο ΖΟΦΕΡΟΣ και ανέκοψε χάνοντας έδαφος. Για το λόγο αυτό ο ανωτέρω αναβάτης τιμωρείται με αποκλεισμό μίας (1) ιπποδρομιακής ημέρας και του επιβάλλεται πρόστιμο εκατό ευρώ (€100).
-Σύμφωνα με το άρθρο 49 των Γενικών Διατάξεων πριν την έναρξη των ιπποδρομιών μετά από κλήρωση που διενεργήθηκε από τους Ελλανοδίκες παρουσία του Διευθυντού της ΦΕΕ, παραγγέλθηκε έκτακτη ουροληψία από τον ίππο ΖΟΦΕΡΟΣ που κατέλαβε την τελευταία θέση στην 10η ιπποδρομία.
-Κατόπιν δηλώσεως της κτηνιατρικής υπηρεσίας της ΦΕΕ όλοι οι ίπποι των σημερινών ιπποδρομιών έφεραν κανονικά πέταλα, ελέγχθηκαν πριν από κάθε ιπποδρομία και διαπιστώθηκε ότι ήταν αυτοί που αναφέρονται στο Επίσημο Πρόγραμμα της Φ.Ε.Ε.
-Μεταζυγίσθηκαν όλοι οι αναβάτες των σημερινών ιπποδρομιών.

Ιπποδρομίες Α.Ε. - επίσημη ιστοσελίδα

ImagesTime.com - Free Images Hosting

Ο καιρός ΤΩΡΑ (Μαρκόπουλο)

Οι «Ιπποδρομίες» στο YouTube

ImagesTime.com - Free Images Hosting

Οι «Ιπποδρομίες» στο Facebook

Αρχείο δημοσιευμάτων «Ιπποδρομιών»