Ιπποδρομιακές ειδήσεις σε τίτλους:

«Ιπποδρομίες», ο Ελληνικός ιστοχώρος των ιπποδρομιών, http://ippodromiaka-nea.blogspot.gr/ - email επικοινωνίας: ippodromies@yahoo.gr

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

Απόψεις: «Εντός σπηλαίου τίκτεται, εν φάτνη των αλόγων…»


Αγαπητοί φίλοι των «Ιπποδρομιών»,

Χρόνια Πολλά!


Πιστοί στο θρησκευτικό κλίμα των ημερών, μην ξεχνώντας πάντως την μεγάλη μας αγάπη, το άλογο, θελήσαμε να αναφερθούμε στην ιδιαίτερη αξία και τιμή που αποδόθηκε σε αυτό το υπέροχο πλάσμα από τον Κτίστη και Δημιουργό του κόσμου κατά την ημέρα της Θείας Του Ενσαρκώσεως!

Η Γέννηση του Χριστού συνέβη μέσα σε ένα ταπεινό Σπήλαιο στη Βηθλεέμ, μέσα στο κρύο του χειμώνα… Μέσα στην παγερή εκείνη νύχτα, ο μικρός Χριστούλης είχε για ζεστασιά Του μοναχά τα χνώτα των ζώων που βρίσκονταν στη φάτνη, τα οποία έγιναν με την σειρά τους μάρτυρες του απερίγραπτου θαύματος! Τα άλογα δεν θα μπορούσαν να λείπουν, φυσικά, όπως εξιστορείται στο Ιερό Ευαγγέλιο:

«…ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν, καὶ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν τῇ φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι…» (Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 2.6 – 2.7)


και στα Κάλαντα των Χριστουγέννων που ψάλλουν τα παιδιά:

«…Εντός Σπηλαίου τίκτεται, εν φάτνη των αλόγων, ο Βασιλεύς των Ουρανών και Ποιητής των όλων…»


Ακόμα η Εκκλησία κάνει σαφή αναφορά – στις προσευχές προ της Θείας Ευχαριστίας – της παρουσίας των «τετράποδων φίλων μας» στη φάτνη του μικρού Χριστού, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος:

«…Κύριε ὁ Θεός μου, οἶδα, ὅτι οὔκ εἰμι ἄξιος οὐδὲ ἱκανός, ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς τοῦ οἴκου τῆς ψυχῆς, διότι ὅλη ἔρημος καὶ καταπεσοῦσὰ ἐστι, καὶ οὐκ ἔχεις παρ᾿ ἐμοὶ τόπον ἄξιον τοῦ κλῖναι τὴν κεφαλήν. Ἀλλ᾿ ὡς ἐξ ὕψους δι᾿ ἡμᾶς ἐταπείνωσας σεαυτόν, συμμετρίασον καὶ νῦν τῇ ταπεινώσει μου. Καὶ ὡς κατεδέξω ἐν τῷ σπηλαίῳ καὶ φάτνῃ ἀλόγων ἀνακλιθῆναι, οὕτω κατάδεξαι καὶ ἐν τῇ φάτνῃ τῆς ἀλόγου μου ψυχῆς καὶ ἐν τῷ ἐσπιλωμένῳ μου σώματι εἰσελθεῖν…» (ΕΥΧΗ Γ,´ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, από την Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, την επαύριον)

Βλέπουμε λοιπόν πως από τα ιστορικά γεγονότα της εποχής αλλά και από την παράδοση της Εκκλησίας, το άλογο τιμήθηκε με ιδιαίτερη ευλογία, καθώς παρίστατο την στιγμή της Γέννησης του Ιησού στον κόσμο… Ίσως για αυτόν τον λόγο πλάστηκε εξαρχής τόσο όμορφο και προικισμένο με τέτοιο κάλλος και ιδιαίτερα χαρίσματα, ώστε να μετάσχει επαξίως στο χαρμόσυνο γεγονός!

Οι «Ιπποδρομίες» σας εύχονται Χρόνια Πολλά και Καλά Χριστούγεννα!
 
«Ιπποδρομίες»

Ιπποδρομίες Α.Ε. - επίσημη ιστοσελίδα

ImagesTime.com - Free Images Hosting

Ο καιρός ΤΩΡΑ (Μαρκόπουλο)

Οι «Ιπποδρομίες» στο YouTube

ImagesTime.com - Free Images Hosting

Οι «Ιπποδρομίες» στο Facebook

Αρχείο δημοσιευμάτων «Ιπποδρομιών»