Ιπποδρομιακές ειδήσεις σε τίτλους:

«Ιπποδρομίες», ο Ελληνικός ιστοχώρος των ιπποδρομιών, http://ippodromiaka-nea.blogspot.gr/ - email επικοινωνίας: ippodromies@yahoo.gr

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015

Ιππόδρομος: Νέο Κώδικα Ιπποδρομιών και νέες Γενικές Διατάξεις θέλει να συντάξει η Φίλιππος Ένωση

Σύσταση πενταμελούς Επιτροπής αποφάσισε η Φίλιππος Ένωση της Ελλάδας για την σύνταξη νέου Κώδικα Ιπποδρομιών και Γενικών Διατάξεων

Δεκτές θα γίνονται από την Επιτροπή τεκμηριωμένες προτάσεις από κάθε ενδιαφερόμενο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2015

Η Φίλιππος Ένωση εξέδωσε Δελτίο Τύπου, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η σύσταση πενταμελούς Επιτροπής (με ορισμό των μελών της) με σκοπό της την σύνταξη νέου Κώδικα Ιπποδρομιών και Γενικών Διατάξεων.

Ακολουθεί το σχετικό Δελτίο Τύπου της Φιλίππου Ένωσης της Ελλάδας:

Ειδήσεις/Δελτία Τύπου
19 Νοεμβρίου 2015

20/11/2015

Η Γενική Συνέλευση της Φιλίππου Ενώσεως κατά την συνεδρίασή της, της 29.10.2015 έλαβε την απόφαση του ορισμού πενταμελούς επιτροπής από τα μέλη της Φ.Ε.Ε κ.κ. Κ. Σκρεπετό, Κ. Καλλίρη, Β. Χρυσίνα, Ν. Κανελλόπουλο και Π. Σελέκο με αρμοδιότητα την σύνταξη νέου Κώδικα Ιπποδρομιών και Γενικών Διατάξεων.

Η απόφαση αυτή ελήφθη ενόψει της νέας εποχής στον ελληνικό Ιππόδρομο με στόχο την διασφάλιση του ελέγχου και της εποπτείας των ιπποδρομιών ώστε σε συνεργασία με τον νέο φορέα, την εταιρεία «ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε», να εξασφαλιστεί το μέλλον και η ανάπτυξη των ελληνικών ιπποδρομιών.

Στην κατεύθυνση αυτή, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος που έχει τεκμηριωμένη πρόταση σχετικά με τον Κώδικα Ιπποδρομιών και τις Γενικές Διατάξεις, να την υποβάλει στην παραπάνω Επιτροπή, μέσω των Υπηρεσιών της Φ.Ε.Ε, το αργότερο την 30.11.2015.

Από τη Φίλιππο Ένωση της Ελλάδος


Οι κύριοι Κ. Σκρεπετός, Κ. Καλλίρης, Β. Χρυσίνας, Ν. Κανελλόπουλος και Π. Σελέκος είναι πλέον επιφορτισμένοι με την αναδιαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου που θα διέπει τις Ελληνικές Ιπποδρομίες προσεχώς, ενώ, όπως αναφέρεται σχετικά στο Δελτίο Τύπου, κάθε ενδιαφερόμενος που έχει τεκμηριωμένη πρόταση σχετικά με τον Κώδικα Ιπποδρομιών και τις Γενικές Διατάξεις, μπορεί να την υποβάλει στην Επιτροπή το αργότερο μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2015.

Η δική μας άποψη για την συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Φιλίππου Ένωσης αναλύεται σε δύο βασικά σημεία:

- Αφού αναγνωρίζεται στο Δελτίο Τύπου της Φιλίππου Ένωσης η ανάγκη να επιτευχθεί η «…διασφάλιση του ελέγχου και της εποπτείας των ιπποδρομιών ώστε σε συνεργασία με τον νέο φορέα, την εταιρεία «ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε», να εξασφαλιστεί το μέλλον και η ανάπτυξη των ελληνικών ιπποδρομιών…», αυτό σημαίνει πολύ απλά, πως αν δεν γίνουν οι αλλαγές στον Κώδικα Ιπποδρομιών και στις Γενικές Διατάξεις, τότε θα υπάρξουν προβλήματα στην εύρυθμη διεξαγωγή των Ελληνικών Ιπποδρομιών… Αφού λοιπόν είναι έτσι τα πράγματα, αυτό επίσης σημαίνει πως και επί εποχής ΟΔΙΕ (μέχρι σήμερα δηλαδή) υπάρχει πρόβλημα στην εύρυθμη διεξαγωγή των Ελληνικών Ιπποδρομιών, εφόσον ο Κώδικας Ιπποδρομιών και οι Γενικές Διατάξεις χρήζουν αλλαγών. Περισσότερο ως «παραδοχή αποτυχίας» φαίνεται η συγκεκριμένη φράση στο Δελτίο Τύπου…!

- Αφού αναγνωρίζεται στο Δελτίο Τύπου της Φιλίππου Ένωσης η ανάγκη να επιτευχθεί η «…διασφάλιση του ελέγχου και της εποπτείας των ιπποδρομιών ώστε σε συνεργασία με τον νέο φορέα, την εταιρεία «ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε», να εξασφαλιστεί το μέλλον και η ανάπτυξη των ελληνικών ιπποδρομιών…», γιατί αυτό δεν έγινε αρκετό καιρό νωρίτερα, τουλάχιστον πολύ πριν αναλάβει η νέα στοιχηματική εταιρία, ώστε και η τελευταία να γνωρίζει εκ των προτέρων το «περιβάλλον» μέσα στο οποίο καλείται να επιχειρήσει; Επιπλέον, προς αυτή την κατεύθυνση, έγιναν συναντήσεις και διαβουλεύσεις με όλες τις επαγγελματικές τάξεις και την Ιδιοκτησία; Ακούστηκαν οι απόψεις τους, έγινε ουσιαστικός διάλογος ή απλώς τους παρέχεται η δυνατότητα να τις καταθέσουν εγγράφως μέχρι το τέλος του μήνα;

Η θέση των «Ιπποδρομιών» είναι πως ενώ η σκέψη για αναδιαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει σήμερα τις Ελληνικές Ιπποδρομίες είναι σωστή επί της αρχής, όμως ο τρόπος - και ο χρόνος ειδικότερα - που επιλέχθηκε για να υλοποιηθεί αυτή δείχνει σε κάθε περίπτωση αργά αντανακλαστικά για την Φίλιππο Ένωση, ενώ ως προς τις λεπτομέρειες του εγχειρήματος, με αυτές θα ασχοληθούμε σε μεταγενέστερο χρόνο και θα μπορούμε να μιλήσουμε μόνον όταν δούμε αποτυπωμένες όλες τις αλλαγές και τις τροποποιήσεις που πρόκειται να γίνουν στον Κώδικα Ιπποδρομιών και τις Γενικές Διατάξεις.

«Ιπποδρομίες»

Ιπποδρομίες Α.Ε. - επίσημη ιστοσελίδα

ImagesTime.com - Free Images Hosting

Ο καιρός ΤΩΡΑ (Μαρκόπουλο)

Οι «Ιπποδρομίες» στο YouTube

ImagesTime.com - Free Images Hosting

Οι «Ιπποδρομίες» στο Facebook

Αρχείο δημοσιευμάτων «Ιπποδρομιών»