Ιπποδρομιακές ειδήσεις σε τίτλους:

«Ιπποδρομίες», ο Ελληνικός ιστοχώρος των ιπποδρομιών, http://ippodromiaka-nea.blogspot.gr/ - email επικοινωνίας: ippodromies@yahoo.gr

Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015

Ιππόδρομος: Σε ισχύ ο νέος Κανονισμός Ιπποδρομιακού Στοιχήματος

Την Παρασκευή 14-8-2015 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και τέθηκε σε ισχύ ο νέος Κανονισμός, ο οποίος «φέρνει» πολλές και σημαντικές αλλαγές

Διαδικτυακό στοίχημα, αλλαγές σε ακυρώσεις και εξαργυρώσεις δελτίων και θέματα πρακτόρων μερικά από τα κυριότερα σημεία του νέου Κανονισμού

Έτοιμο το νέο θεσμικό πλαίσιο για την μετάβαση στην «μετα-ΟΔΙΕ εποχή»
Ο νέος Κανονισμός Ιπποδρομιακού Στοιχήματος είναι σε ισχύ από την Παρασκευή 14-8-15, με τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ (Αρ. φύλλου 1708, Αρ. απόφ. 171/14-8-2015)

Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να διαβάσετε ολόκληρο τον νέο Κανονισμό Ιπποδρομιακού Στοιχήματος:

https://www.scribd.com/doc/274816096/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%91%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%99%CF%80%CF%80%CE%BF%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%A6%CE%95%CE%9A-14-8-15-pdf
Στα κυριότερα σημεία του εντοπίσαμε αρκετές ενδιαφέρουσες αλλαγές, όπως:

- Εισάγεται η ατομική κάρτα παίκτη και η δυνατότητα διαδικτυακού στοιχηματισμού με την εισαγωγή του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη (Άρθρο 3: Γενικές Αρχές, 3.2, Άρθρο 11: Ηλεκτρονικός Λογαριασμός – Ιστότοπος Φορέα Εκμετάλλευσης – Διαδικτυακά Σημεία) ενώ την ίδια στιγμή επισημαίνεται ρητά πως απαγορεύεται η χρήση πιστωτικών καρτών για το παιχνίδι (Άρθρο 16: Προϋποθέσεις και Υποχρεώσεις Πρακτόρων, 16.4)

- Παρέχεται πλέον η δυνατότητα λήψης περισσότερων της μίας αδειών για τους πράκτορες ιπποδρομιακού στοιχήματος όπως προκύπτει στο σχετικό εδάφιο του Άρθρου 1 (Άρθρο 1: Ορισμοί) που αναφέρεται επί λέξει πως «…Πράκτορας είναι το πρόσωπο που έχει συνάψει Σύμβαση Πρακτορείας Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος με το Φορέα Εκμετάλλευσης για την εκμετάλλευση ενός ή περισσότερων Σημείων Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος…»  


- Ο νέος Κανονισμός δεν θα εφαρμόζεται για τα στοιχήματα προκαθορισμένης απόδοσης επί Ιπποδρομιακών Γεγονότων (Άρθρο 2: Πεδίο Εφαρμογής, 2.2.1), γεγονός πάντως που δεν αποκλείει - σε μεταγενέστερο χρόνο - τη θέσπιση κάποιων ειδικών Κανόνων για διεξαγωγή προκαθορισμένου στοιχήματος επί ιπποδρομιών.

- Επιτρέπεται η ακύρωση δελτίων στο ίδιο τερματικό που παίχτηκαν – ή διαδικτυακά - και εντός πενταλέπτου από την έκδοσή τους (και οπωσδήποτε τουλάχιστον πέντε λεπτά πριν την εκκίνηση της κούρσας που αφορούν), σε αντίθεση με τα μέχρι τώρα ισχύοντα (Άρθρο 10: Δελτίο Συμμετοχής, 10.9.3 περ. α, β)

- Αλλάζει το περιθώριο εξαργύρωσης κερδισμένων δελτίων στους τέσσερις μήνες (Άρθρο 13: Καταβολή Κερδών, 13.8) και παρέχεται η δυνατότητα λήψης βεβαίωσης κέρδους από τον παίκτη (Άρθρο 14: Βεβαίωση Κέρδους – Καταγγελία μη Καταβολής Κερδών, 14.1)

Αυτό που χρειάζεται άμεσα τώρα είναι η σαρωτική μεταρρύθμιση του Κώδικα Ιπποδρομιών και των Γενικών Διατάξεων, προκειμένου να μπορέσουν να εναρμονιστούν με τις σύγχρονες απαιτήσεις των καιρών, να «κουμπώσουν» με όλες τις αλλαγές και τις νέες ρυθμίσεις του Κανονισμού Ιπποδρομιακού Στοιχήματος και να απλοποιήσουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις διαδικασίες, έτσι ώστε σε βάθος χρόνου να μπορεί να είναι εφικτή η εισαγωγή των Ελληνικών Ιπποδρομιών στο διεθνές σύστημα Pattern Races, κάτι που θα δώσει αξιοπιστία, θα ανανεώσει το ενδιαφέρον των φιλίππων και θα «ανοίξει» τις διεθνείς προοπτικές του αθλήματος.

«Ιπποδρομίες»
Ιπποδρομίες Α.Ε. - επίσημη ιστοσελίδα

ImagesTime.com - Free Images Hosting

Ο καιρός ΤΩΡΑ (Μαρκόπουλο)

Οι «Ιπποδρομίες» στο YouTube

ImagesTime.com - Free Images Hosting

Οι «Ιπποδρομίες» στο Facebook

Αρχείο δημοσιευμάτων «Ιπποδρομιών»