Ιπποδρομιακές ειδήσεις σε τίτλους:

«Ιπποδρομίες», ο Ελληνικός ιστοχώρος των ιπποδρομιών, http://ippodromiaka-nea.blogspot.gr/ - email επικοινωνίας: ippodromies@yahoo.gr

Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

Ιππόδρομος: «Ναι» στον ΟΠΑΠ για τις Ιπποδρομίες από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Με την υπ' αριθ. 611/2015 εγκριτική απόφαση του τμήματος της Επιτροπής Ανταγωνισμού αποφάσισε ομόφωνα για την υπόθεση που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί του δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής για τα επόμενα είκοσι χρόνια αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα από τον ΟΠΑΠ.

Η Επιτροπή έκρινε ότι, παρότι αυτή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 N. 3959/2011, ωστόσο, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.
«Ιπποδρομίες»

Ιπποδρομίες Α.Ε. - επίσημη ιστοσελίδα

ImagesTime.com - Free Images Hosting

Ο καιρός ΤΩΡΑ (Μαρκόπουλο)

Οι «Ιπποδρομίες» στο YouTube

ImagesTime.com - Free Images Hosting

Οι «Ιπποδρομίες» στο Facebook

Αρχείο δημοσιευμάτων «Ιπποδρομιών»