Ιπποδρομιακές ειδήσεις σε τίτλους:

«Ιπποδρομίες», ο Ελληνικός ιστοχώρος των ιπποδρομιών, http://ippodromiaka-nea.blogspot.gr/ - email επικοινωνίας: ippodromies@yahoo.gr

Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

Ιππόδρομος: Τροπολογία - προσθήκη του ΚΚΕ για τους εργαζόμενους στον ΟΔΙΕ


Τροπολογία - προσθήκη για τους εργαζόμενους στον ΟΔΙΕ ΑΕ κατέθεσαν στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις», οι βουλευτές του ΚΚΕ Γκιόκας Ιωάννης, Μανωλάκου Διαμάντω, Κατσώτης Χρήστος και Καραθανασόπουλος Νίκος.

Αναλυτικά το κείμενο:
 
«ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ


Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων "Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις"

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
Ο ΟΔΙΕ ΑΕ λόγω μνημονίων που παρατείνονται, οδηγείται σε λύση και εκκαθάριση στις 15/7/2015, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι, που ξεπερνούν τους 500, με διαφορετικές εργασιακές σχέσεις απασχόλησης να οδηγούνται στην ανεργία. Μεγάλο ποσοστό από αυτούς τους εργαζόμενους δούλευαν επί χρόνια με σύμβαση μιας μέρας, σύμφωνα με χουντικό νόμο 598/1968 και έχουν ηλικία πάνω των 50 ετών, που σημαίνει ότι στις σημερινές συνθήκες δεν εξασφαλίζουν δικαίωμα σύνταξης, αλλά ούτε ελπίδα για να βρουν δουλειά.

Ωστόσο, η υπουργική τροπολογία με αριθμό 110/7 της 30ής/4/2015 δεν καλύπτει όλους τους εργαζόμενους, αλλά μόνο αυτούς που απασχολούνταν ως τακτικό προσωπικό, τους αορίστου χρόνου και εκείνους που προσέφυγαν σε δικαστήρια (περίπου 120). Και αυτών όμως η μετάταξη με απόφαση του γενικού γραμματέα Αθλητισμού δεν προσδιορίζεται ως προς το χρόνο υλοποίησής της. Γι’ αυτό με την παρούσα τροπολογία επαναδιατυπώνουμε με διορθώσεις την παραπάνω υπουργική τροπολογία, προκειμένου να αφορά όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα αν προσέφυγαν ή όχι στα δικαστήρια και με χρονικό προσδιορισμό μετάταξης το συντομότερο δυνατόν. Δηλαδή το αργότερο αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δημοσίευσης των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων για όσους έχουν προσφύγει.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων "Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις"

Η παράγραφος 8 του άρθρου 56 του ν. 2775/1999 συμπληρώνεται ως εξής:

Πλεονάζον προσωπικό θεωρείται και υπάγεται στη ρύθμιση της παραγράφου 8 και το τακτικό προσωπικό του υπό λύση και εκκαθάριση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου "Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος", όλο το προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση μιας μέρας (ν. 598/1968), κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, στο νομικό πρόσωπο του ως άνω εδαφίου, με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας, όπως επίσης και το προσωπικό που απασχολείται με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας οι οποίες μετατράπηκαν σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, με απόφαση του ΑΣΕΠ ή κρίθηκε ότι συνιστούν ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, η οποία έχει ήδη δημοσιευθεί ή θα δημοσιευθεί στο πλαίσιο ήδη εκκρεμών δικών. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, η μετάταξη γίνεται με τους ίδιους όρους απασχόλησης, που προσδιορίζονται στην ως άνω απόφαση του ΑΣΕΠ ή στην τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Για το προσωπικό που απασχολείται κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου με σύμβαση μιας μέρας και με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας που δεν έχουν μετατραπεί σε αορίστου χρόνου, οι συμβάσεις εργασίας του μετατρέπονται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Με αυτούς τους όρους απασχόλησης γίνεται στη συνέχεια η μετάταξή τους με την απόφαση του επόμενου εδαφίου.

Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται το αργότερο αμέσως μετά τη δημοσίευση των πιο πάνω αναφερόμενων τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων»
.
 
Πηγή: www.902.gr
«Ιπποδρομίες»

Ιπποδρομίες Α.Ε. - επίσημη ιστοσελίδα

ImagesTime.com - Free Images Hosting

Ο καιρός ΤΩΡΑ (Μαρκόπουλο)

Οι «Ιπποδρομίες» στο YouTube

ImagesTime.com - Free Images Hosting

Οι «Ιπποδρομίες» στο Facebook

Αρχείο δημοσιευμάτων «Ιπποδρομιών»