Ιπποδρομιακές ειδήσεις σε τίτλους:

«Ιπποδρομίες», ο Ελληνικός ιστοχώρος των ιπποδρομιών, http://ippodromiaka-nea.blogspot.gr/ - email επικοινωνίας: ippodromies@yahoo.gr

Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012

Σε αλλαγές άρθρων των Γενικών Διατάξεων προχώρησε η Φίλιππος Ένωση της Ελλάδας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

14 Ιουνίου 2012

14/6/2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε κατά την συνεδρίασή του της 12.06.2012, μεταξύ των άλλων  :

1.            Τροποποίησε άρθρα των Γενικών Διατάξεων στη κατεύθυνση βελτίωσης και επικαιροποίησης όρων της διαδικασίας των εγγραφών, των επιβαρύνσεων, των ελαφρύνσεων και γενικότερα των συνθηκών διεξαγωγής των ιπποδρομιών, όπως επίσης και μέτρων τόνωσης και ενεργοποίησης ιδιαιτέρως των ιπποδρομιών διετών ίππων.  Ειδικότερα :
α.   Άρθρο 4, παρ. 9 των Γενικών Διατάξεων  
Από τις εγγραφές της Δευτέρας 18.06.2012 σε όλες τις κατηγορίες ιπποδρομιών Ι.Ε, Β.Η.Ε, Β.Η. εκτός  των κύριων ιπποδρομιών, οι ίπποι 4 και άνω ετών, δικαιούνται ελάφρυνση 3 κιλών αθροιστικά στην κλάση που ανήκουν, άπαξ, στα βάρη Ι.Ε χωρίς να γίνεται αλλαγή κλάσης. Οι ίπποι θα δικαιούνται ελάφρυνση από μισό κιλό για τις δύο πρώτες ανεπιτυχείς συμμετοχές και ενός κιλού για τις δύο επόμενες (τρίτη και τέταρτη). Ανεπιτυχής συμμετοχή θεωρείται η τέταρτη θέση τερματισμού και κάτω.  
β.   Άρθρο 7 των Γενικών Διατάξεων
      Από τις εγγραφές της Δευτέρας 18.06.2012 προστίθεται και έχει δικαίωμα συμμετοχής η κλάση Δ’ στις 3 + και 5 + ετών  ΒΗ ιπποδρομίες
γ.   Άρθρο 2, παρ. 2 των Γενικών Διατάξεων
Αρχής γενομένης από τους διετείς ίππους παραγωγής 2010, στις ιπποδρομίες ενθάρρυνσης, η επιβάρυνση ΒΗΕ στο νικητή ίππο μειώνεται από 4 σε 3 κιλά, ενώ η επιβάρυνση Ισοζυγισμού στον νικητή ίππο από 6 σε 5 κιλά.  (στον 2ο και 3ο ως έχουν, 1 και 0,5 κιλό αντιστοίχως)
δ.   Άρθρο 7 των Γενικών Διατάξεων
Στους ιδιοκτήτες προεγγραφέντων ίππων κύριων ιπποδρομιών, επιστρέφονται τα τέλη προεγγραφών, εάν ο ίππος τους κατά τον ισοζυγισμό φέρει 39,5 κιλά και κάτω.
ε.   Τροποποιείται αναδρομικώς από 01.05.2012, το άρθρο 22 παρ. 3 των Γενικών Διατάξεων ως ακολούθως :
Ανάλογα με την μείωση του χρηματικού επάθλου γίνεται και αντιστοίχως ανάλογη μείωση των κιλών επιβάρυνσης. (απαλείφεται η πρόταση «Εξαιρείται η αντίστοιχη μείωση του 10% των κατηγοριών 3 ΜΕΔΕΝ, 3 ΝΙΚ.1 και των κλάσεων.»
στ. Την ένταξη στο ετήσιο πρόγραμμα, ιπποδρομιών Αξίωσης αποκλειστικά απευθυνόμενες σε φοράδες.
ζ.   Από τις εγγραφές της Δευτέρας 18.06.2012, τροποποιούνται οι απαιτούμενες τιμές στις ιπποδρομίες Αξίωσης (παράρτημα 2 των Γενικών Διατάξεων) για ίππους 4+ ετών ως ακολούθως :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’
Απαιτούμενες τιμές : 7.000 – 8.000 – 9.000 €
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’
Απαιτούμενες τιμές : 4.000 – 5.000 – 6.000 €  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’
Απαιτούμενες τιμές : 1.000 – 2.000 – 3.000 €  
Επίσης παύουν οι ισχύουσες ελαφρύνσεις σε ανεπιτυχείς συμμετοχές ίππων 4+ ετών στις τρεις προαναφερόμενες κατηγορίες (Α’, Β’ και Γ’) των ιπποδρομιών Αξίωσης.
η.   Άρθρο 7 παρ. 2 β των Γενικών Διατάξεων
Στις κατηγορίες όπου με τις κείμενες διατάξεις ο ελάχιστος αριθμός ίππων για να πραγματοποιηθεί μια ιπποδρομία ήταν 8 (οκτώ) εντός στοιχήματος, τροποποιείται και ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός ίππων για να πραγματοποιηθεί μία ιπποδρομία είναι επτά (7) ίπποι εντός στοιχήματος.
Επομένως η παρ. 3 του άρθρου 22 τροποποιείται ως ακολούθως :
3. Όταν σε κάποια ιπποδρομία συμμετέχουν 6 ή λιγότεροι ίπποι εντός στοιχήματος, το έπαθλο μειώνεται όπως παρακάτω:
6   ίπποι         μείωση              10%
5       "           μείωση              20%
4       "           μείωση              25%
3       "           μείωση              35%
2       "           μείωση 40%                  
1     ίππος      μείωση              50%                                                                  
Για την μείωση λαμβάνονται  υπόψη μόνο ίπποι που είναι στο στοίχημα.
Παύουν να ισχύουν διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες επιτρεπόταν κατ’ εξαίρεση η πραγματοποίηση ιπποδρομιών με επτά (7) ίππους.
θ.   Από 01.07.2012 έως 30.10.2012, οι ιπποδρομίες 3 ΜΕΔΕΝ και 3 ΜΕΔΕΝ φοράδες να προκηρύσσονται ως 2 + 3 ΜΕΔΕΝ και 2+3 ΜΕΔΕΝ ΦΟΡΑΔΕΣ.
Για τις εν λόγω ιπποδρομίες θα υφίσταται χάρη στη συμμετοχή των διετών ως εξής :
Ιούλιος και Αύγουστος : 3 ΜΕΔΕΝ  58 κιλά – 2 ΜΕΔΕΝ  54  κιλά - 3 ΜΕΔΕΝ ΦΟΡ. 56,5 κιλά – 2 ΜΕΔΕΝ ΦΟΡ. 52,5 κιλά
Σεπτέμβριος : 3 ΜΕΔΕΝ 58 κιλά - 2 ΜΕΔΕΝ 55 κιλά - 3 ΜΕΔΕΝ ΦΟΡ. 56,5 κιλά  - 2 ΜΕΔΕΝ ΦΟΡ. 53,5 κιλά
Οκτώβριος :  3 ΜΕΔΕΝ  58 κιλά – 2 ΜΕΔΕΝ  56  κιλά  - 3 ΜΕΔΕΝ ΦΟΡ. 56,5 κιλά – 2 ΜΕΔΕΝ ΦΟΡ. 54,5 κιλά
Οι προκηρυσσόμενες αμιγείς ιπποδρομίες 2 ΜΕΔΕΝ και 2 ΜΕΔΕΝ ΦΟΡ. του προγράμματος ιπποδρομιών, παραμένουν ως έχουν.

2.            Όρισε ως Πρόεδρο της τριμελούς Επιτροπής Φιλίππου Πνεύματος (Επιτροπή χορήγησης χρωμάτων) τον Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ της Φ.Ε.Ε, κ. Νικόλαο Αρσένη   

3.            Ενέκρινε την πρόταση της Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε για την διεξαγωγή εμβόλιμης ιπποδρομιακής συγκέντρωσης την Πέμπτη 21.06.2012

4.            Ενέκρινε σχετική εισήγηση της Ε.Ι. και χορήγησε άδεια προπονητή από 13.06.2012 στον Ι. Νικολόπουλο, απόφοιτο της Σχολής Προπονητών, μετά από αίτησή του.

5.            Απέρριψε αίτημα του Τζίνι Αντόνιο για επαναχορήγηση άδειας αναβάτη.

6.            Μετά από αίτησή τους, ονόμασε νέους αναβάτες τους μαθητευόμενους αναβάτες Ελ. Μαγκαφά και Θ. Βαλακούδουνα και αποφάσισε να τους δοθεί μαστίγιο. Παράλληλα συνέστησε επιτροπή με επικεφαλής τον Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. κ. Νικ. Αρσένη, που με την συνεργασία υπηρεσιακών παραγόντων και εκπροσώπων των φορέων (Ε.Ι.Δ.Ι.Ε, Ε.Π.Δ.Ι, Σ.Α.Δ.Ι), να υποβάλλει με τον χαρακτήρα του επείγοντος, εισήγηση προς το Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε σχετική με την αντιμετώπιση συνολικά του προβλήματος των μαθητευομένων αναβατών, της ασφάλισής τους, της απρόσκοπτης συμμετοχής τους στις ιπποδρομίες, κ.λ.π.

Τέλος, η τελετή βράβευσης των Πολυνικών του 2011, ορίστηκε για την 24.06.2012 μετά τις απονομές που αφορούν στο 66ο ελληνικό Ντέρμπι.

 Από τη Φίλιππο Ένωση της Ελλάδος
Πηγή: www.fee.gr
«Ιπποδρομίες»

Ιπποδρομίες Α.Ε. - επίσημη ιστοσελίδα

ImagesTime.com - Free Images Hosting

Ο καιρός ΤΩΡΑ (Μαρκόπουλο)

Οι «Ιπποδρομίες» στο YouTube

ImagesTime.com - Free Images Hosting

Οι «Ιπποδρομίες» στο Facebook

Αρχείο δημοσιευμάτων «Ιπποδρομιών»