Ιπποδρομιακές ειδήσεις σε τίτλους:

«Ιπποδρομίες», ο Ελληνικός ιστοχώρος των ιπποδρομιών, http://ippodromiaka-nea.blogspot.gr/ - email επικοινωνίας: ippodromies@yahoo.gr

Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ (22-02-2011)

28 Φεβρουαρίου 2011

28/2/2011
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ 22.2. 2011

Συνήλθε σήμερα 22 Φεβρουαρίου 2011  η Επιτροπή Ιπποδρομιών και αφού έλαβε υπόψη τις ενώπιόν της υποβληθείσες αιτήσεις και τα Δελτία Ελλανοδικών της 11/2, 15/2 και 18/2/2011  εξέτασε τα υφιστάμενα θέματα και πήρε τις κατωτέρω αποφάσεις:

1. Η Επιτροπή Ιπποδρομιών με τις από (αρ.πρωτ.666/141.2.2011)  και  (αρ.πρωτ. 778/17.2.2011) αποφάσεις της, επιβάλλει στον προπονητή Κο Όμηρο Χ’’Χρήστο την σωρευτική  έκτιση της ποινής των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών με αυτήν των τριών (3) ετών λόγω απώλειας του ευεργετήματος της αναστολής, καθ’ όσον υπέπεσε σε μεταγενέστερη της αναστολής παράβαση για την οποία τιμωρήθηκε. 

2. Αιτιολογικά η Επιτροπή Ιπποδρομιών εγκρίνει την εκπροσώπηση της εταιρίας ΑΔΕ ΑΕ  από τον Κο Αθανάσιο Αγγελόπουλο του Κωνσταντίνου. 

3. Απορρίπτει αίτηση του αναβάτη Π. Κεράτσα για την συνολική ποινή αποκλεισμού των τριων (3) ιππ/κών ημερών, που του επέβαλαν οι Ελλανοδίκες για την ίππευσή του με τον ίππο ΝΙΝΙΚΟΣ της 9ης ιππ/μίας της 11/2/2011. Η Επιτροπή παράλληλα προβαίνει σε αυστηρές συστάσεις προς τον αναβάτη και για τις δύο ποινές.  

4. Εγκρίνει τις κατωτέρω ποινές που επέβαλαν οι Ελλανοδίκες στους:   
- Αναβάτη Ι. Λαζαρίδη πρόστιμο €100 διότι με τον ίππο ΔΟΝ ΙΓΝΑΤΙΟΣ της 4ης ιππ/μίας της 11/2/2011, βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης, κινήθηκε στην εσωτερική, ήλθε σε επαφή ίππο ΣΕΛΕΜΠΡΕΪΣΟΝ ΣΟΝΓΚ τον οποίο πίεσε επάνω στον ίππο ΚΛΕΙΤΟΣ με αποτέλεσμα ο ίππος ΣΕΛΕΜΠΡΕΪΣΟΝ ΣΟΝΓΚ να ανακόψει.
- Αναβάτη  Ν. Τσεργά πρόστιμο €100 διότι στο ύψος των 450μ. με τον ίππο ΣΕΛΕΜΠΡΕΪΣΟΝ ΣΟΝΓΚ της 4ης ιππ/μίας της 11/2/2011 κινήθηκε στην εξωτερική και επέπεσε στον ίππο ΔΟΝ ΙΓΝΑΤΙΟΣ, ο οποίος απωθήθηκε και ανέκοψε.  
- Αναβάτη Cela Edion αποκλεισμό μίας (1) ιππ/κής ημέρας και πρόστιμο €100  διότι με τον ίππο ΣΙΚΑΓΟ ΚΑΠ δεν τήρησε τη γραμμή του στα πρώτα μέτρα της διαδρομής, έκλινε ελαφρά στην εσωτερική και δυσχέρανε στιγμιαία την ανάπτυξη του εσωτερικά του αναπτυσσόμενου ίππου ΣΙΡΟΚΟ ΓΟΥΕΪ.
- Αναβάτη Ι. Λαζαρίδη αποκλεισμό μίας (1) ιππ/κής ημέρας διότι βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης με τον ίππο ΠΡΑΓΚΜΑΤΙΣΜ της 9ης ιππ/μίας της 11/2/2011,κινήθηκε στην εσωτερική και συνέχισε να κινείται σε αυτήν, χωρίς  να καταβάλλει προσπάθεια να επαναφέρει τον ίππο του  στην γραμμή του.
- Προπονητή Κο Ι. Μυκονιάτη πρόστιμο €50 διότι ο αναβάτης του ίππου ΚΡΕΩΝ της 1ης ιππ/μίας της 15/2/2011 δεν έφερε τα δηλωθέντα χρώματα πηλικίου.
- Αναβάτη Μ. Νικολαϊδη αποκλεισμό μίας (1) ιππ/κής ημέρας διότι με τον ίππο ΙΝΚ(IRE) της 6ης ιππ/μίας της 15/2/2011, στο ύψος των 300μ. περίπου  υπό την χρήση δεξιού μαστιγίου, κινήθηκε στην εξωτερική και δυσχέρανε την ανάπτυξη του ίππου ΞΕΝΑΡΧΟΣ που ανέκοψε.
- Προπονήτρια Κα Αγγ. Αμίτση πρόστιμο €50 διότι παρέλειψε να προσκομίσει τα χρώματα του ιδιοκτήτη και ο ίππος ΛΙΜΠΕΡΤΑΔΟΡ της 4ης ιππ/μίας της 18/2/2011 διαγωνίσθηκε με χρώματα λευκά.     
- Μαθ. Αναβάτη Ροδόλφο Καλογρίδη αποκλεισμό πέντε (5) ιππ/κων ημερών διότι με τον ίππο ΤΖΕΝΤΑΛΟΛΥ της 8ης  ιππ/μίας της 15/2/2011, δεν επίεσε επαρκώς ως όφειλε τον ίππο του για ένα μεγάλο μέρος της διαδρομής, με συνέπεια να μην μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα ως προς την φυσική κατάσταση του ίππου.                         
- Νέα αναβάτιδα Εύα Καμούτση αποκλεισμό τεσσάρων (4) ιππ/κων ημερών διότι στο ύψος των 300μ. περίπου με τον ίππο ΚΑΡΜΙ της 5ης ιππ/μίας της 18/2/2011, κινήθηκε στην εσωτερική και δυσχέρανε την ανάπτυξη του ίππου ΣΙΜΣΕΪΚ  ο οποίος ανέκοψε και έχασε έδαφος.
- Νέα αναβάτιδα Εύα Καμούτση αποκλεισμό δύο (2) ιππ/κων ημερών διότι με τον ίππο ΚΑΡΜΙ της 5ης ιππ/μίας της 18/2/2011, έγινε υπαίτια ενστάσεως, η οποία και έγινε δεκτή.
- Προπονητή Κο Σπ. Μαυρόπουλο πρόστιμο €50 διότι παρέλειψε να προσκομίσει τα χρώματα του ιδιοκτήτη και ο ίππος ΜΙΚΡΗ ΝΑΣΙΑ της 6ης ιππ/μίας της 18/2/2011 διαγωνίσθηκε με χρώματα λευκά.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ιπποδρομιών υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΕΕ εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την ημέρα κοινοποιήσεώς τους.
                 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ
N.KANEΛΛΟΠΟΥΛΟΣ –Ι. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΛ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ιπποδρομίες Α.Ε. - επίσημη ιστοσελίδα

ImagesTime.com - Free Images Hosting

Ο καιρός ΤΩΡΑ (Μαρκόπουλο)

Οι «Ιπποδρομίες» στο YouTube

ImagesTime.com - Free Images Hosting

Οι «Ιπποδρομίες» στο Facebook

Αρχείο δημοσιευμάτων «Ιπποδρομιών»